Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý Trường Đại học Kinh tế - Luật

Chiều ngày 27.04.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội nghị liên tịch Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu Trường họp ngày 26.04.2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật ký quyết định về việc đổi tên, thành lập đơn vị và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường, trong đó việc bổ nhiệm mới lãnh đạo Bộ Môn Toán Kinh tế. Cụ thể:
TS. Phạm Hoàng Uyên giữ chức Trưởng Bộ Môn Toán Kinh Tế
TS. Nguyễn Phúc Sơn giữ chức Phó Trưởng Bộ Môn Toán Kinh Tế
Một số hình ảnh tại buổi lễ:

                                          T.S. Phạm Hoàng Uyên (ngoài cùng bên trái) tại buổi lễ bổ nhiệm

                                              T.S Nguyễn Phúc Sơn (ngoài cùng bên trái) tại buổi lễ bổ nhiệmTổng truy cập: 65,491

4,666