Hội thảo khoa học quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng

Trường Ðại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cùng Cục Thống kê Quảng Nam phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thống kê – Tổng Cục Thống kê, tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về “Thống kê và Tin học ứng dụng”. Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà khoa học, các chuyên gia đào tạo thảo luận, phân tích và làm rõ nhu cầu sử dụng các công cụ thống kê, hệ thống thông tin quản lý tại các cơ quan thống kê, các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp; từ đó đưa ra các đề xuất tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy cũng như học liệu đào tạo cho các chương trình ngành Thống kê và Hệ thống thông tin quản lý .

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia từ các trường đại học, các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu trong lĩnh vực thống kê và tin học ứng dụng. Nhiều bài viết đã được gửi tới Ban Tổ chức Hội thảo. Ban Tổ chức Hội thảo đã gửi đến những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành thống kê và tin học ứng dụng trong và ngoài Trường nhờ phản biện. Với tinh thần nghiêm túc, những nhà khoa học và chuyên gia đã cónhận xét phản biện rất khoa học, và khách quan. Những bài viết được những nhà khoa học, các chuyên gia đầu tư khá công phu và rất có chất lượng, được những người phản biện đánh giá cao. Trên cơ sở phản biện, Ban Nội dung đã lựa chọn được 109 bài viết để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

-         Thời gian tổ chức: Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2016;

-         Địa điểm tổ chức: TP. Đà Nẵng.Tổng truy cập: 65,499

4,674