Miniseminar trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu

Song song với Seminar Liên Trường về Toán Ứng Dụng, Bộ môn còn tổ chức MINI SEMINAR. Đây là một sinh hoạt thường kỳ về chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu khoa học được tiến hành đều đặn mỗi tháng 1 lần trong từng năm học kể từ năm học 2011-2012. Seminar đã giúp các giảng viên trong đơn vị trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học đồng thời cùng nhau tiếp cận với những kiến thức mới, những hướng nghiên cứu mới trong việc ứng dụng Toán học vào Kinh tế, Tài chính. Seminar cũng góp phần không nhỏ trong việc duy trì và nâng cao thành tích và chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của từng thành viên cũng như của toàn đơn vị.

Lịch Mini Seminar năm học 2018 - 2019
Chủ đề: Cải tiến giảng dạy, tài liệu và ngân hàng câu hỏi “TOÁN CAO CẤP”

Thứ sáu 31/5/2019, 14:30 -15:30
Chủ đề: Một số hướng tiếp cận việc dạy và học Toán cao cấp: Chương 6,8 “Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân”
Báo cáo viên: ThS Nguyễn Đình  Uông (Bộ môn Toán Kinh Tế, ĐH Kinh tế Luật)

Thứ sáu 19/4/2019, 14:30 - 15:30
Chủ đề: Một số hướng tiếp cận việc dạy và học Toán cao cấp: Chương 4,5,7 “Quy hoạch tuyến tính, giải tích hàm một biến, tích phân”
Báo cáo viên: TS Phạm Văn Chững (Bộ môn Toán Kinh Tế, ĐH Kinh tế Luật)

Thứ sáu 19/4/2019, 13:30 - 14:30
Chủ đề: Một số hướng tiếp cận việc dạy và học Toán cao cấp: Chương 2, 3. “Không gian véc tơ và dạng toàn phương”
Báo cáo viên: PGS TS Lê Anh Vũ (Bộ môn Toán Kinh Tế, ĐH Kinh tế Luật)

Thứ sáu 22/2/2019, 14:30 - 15:30

Chủ đề: Một số hướng tiếp cận việc dạy và học Toán cao cấp: Chương 1. “Ma trận và định thức và hệ phương trình tuyến tính”
Báo cáo viên: TS Lê Thị Thanh An (Bộ môn Toán Kinh Tế, ĐH Kinh tế Luật)


Tổng truy cập: 117,777

7,673