Seminar liên trường về Toán Ứng Dụng

Bộ môn Toán Kinh tế đã liên kết với hàng chục trường và đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một SEMINAR LIÊN TRƯỜNG VỀ TOÁN ỨNG DỤNG suốt từ tháng 1/2011 đến nay. Seminar được tổ chức trung bình mỗi tháng một lần. Seminar đã mời được rất nhiều chuyên gia có uy tín trong nước và quốc tế về báo cáo và tạo được tiếng vang lớn trong thành phố Hồ Chí Minh. Seminar đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu của từng thành viên của Bộ môn cũng như của tập thể đơn vị. 

LỊCH SINH HOẠT SEMINAR TOÁN ỨNG DỤNG

Năm học 2018 - 2019

Thứ sáu 31/5/2019, 13:30 - 14:30
Đề tài: Ma trận cấu trúc
Báo cáo viên: TS Hà Hiếu (Bộ môn Toán Kinh tế, ĐH Kinh tế Luật) 

Thứ sáu 26/4/2019, 13:30 - 16:00
Đề tài: Phân tích dữ liệu kinh doanh
Báo cáo viên: TS Lê Hoành Sử (Khoa Hê Thống Thông Tin, ĐH Kinh tế Luật)

Đề tài: Tiếp cận phân tích dữ liệu kích thước lớn qua tập xấp xỉ tương đương (coreset)

Báo cáo viên: TS Lê Hồng Trang (Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, ĐH Bách Khoa TPHCM)

Thứ sáu 22/2/2019, 13:30 - 14:30
Đề tài: Một số vấn đề cơ bản về SVD và PCA
Báo cáo viên: TS Nguyễn Phúc Sơn (Bộ môn Toán Kinh tế, ĐH Kinh tế Luật) 

Thứ sáu 11/1/2019, 13:30 - 15:30
Đề tài: Phân tích dữ liệu tài chính về thời điểm phát hành cổ phiếu
Báo cáo viên: ThS Lưu Quang (ĐH Ngân Hàng TPHCM, Medixlink)

Đề tài: Phần dư trong mô hình hồi quy
Báo cáo viên: ThS Võ Thị Lệ Uyển (Bộ môn Toán Kinh Tế, ĐH Kinh tế Luật)

Thứ ba ngày 27/11/2018, 13:30 - 15:30
Đề tài: Định giá hợp đồng thế chấp cổ phiếu (stock loan contracts)
Báo cáo viên: TS Lê Nhật Tân (Đại Học Quốc tế, ĐHQG TPHCM)

Thứ sáu ngày 21/9/2018, 13:30 - 15:30
Đề tài: A Probabilistic Proof of Euler’s Formula for ζ(2n)
Báo cáo viên: TS Tạ Quốc Bảo (Bộ môn Toán Kinh tế, ĐH Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh)

Thứ sáu ngày 27/7/2018, 13:30 -15:30
Đề tài: Mô hình hóa và xử lý dữ liệu: ứng dụng trong một số bài toán kinh tế sức khỏe cộng đồng
Báo cáo viên: TS Lê Thị Thanh An (Bộ môn Toán, ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM)

Nếu có thể trình bày nghiên cứu của cá nhân hoặc giới thiệu diễn giả cho Seminar Toán Ứng Dụng, xin mời liên hệ với bộ môn Toán kinh tế, địa chỉ email: anltt(at)uel.edu.vn hoặc hieuhv(at)uel.edu.vn. Trân trọng cảm ơn!


Giáo sư Gupta (USA) đang báo cáo tại một buổi sinh hoạt Seminar


Tổng truy cập: 117,762

7,658