Seminar liên trường

Bộ môn Toán Kinh tế đã liên kết với hàng chục trường và đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một SEMINAR LIÊN TRƯỜNG VỀ TOÁN ỨNG DỤNG suốt từ tháng 1/2011 đến nay. Mỗi tháng seminar sinh hoạt  01 buổi trong suốt bốn  năm qua. Seminar đã mời được rất nhiều chuyên gia có uy tín trong nước và quốc tế về báo cáo và tạo được tiếng vang lớn trong thành phố Hồ Chí Minh. Seminar đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ chuyên mon và năng lực nghiên cứu của từng thành viên của Bộ môn cũng như của tập thể đơn vị. Bộ môn cũng đặt mục tiêu sẽ có sản phẩm là các bài báo khoa học chất lượng trong một tương lai gần. Sắp tới, Bộ môn dự dịnh sẽ biên soạn lại và xuất bản tuyển tập các báo cáo tiêu biểu nhất của Seminar suốt gần 4 năm qua vào tháng 11/2015 nhân dịp kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển Khoa Kinh tế  trước đây  và 5 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật.


Giáo sư Gupta (USA) đang báo cáo tại một buổi sinh hoạt Seminar


Tổng truy cập: 65,502

4,677