Công trình đang thực hiện

STT  Tác giả (UEL)  Đồng tác giả (UEL)  Tên công trình  Cấp đề tài Năm bắt đầu 
1  TS. Phạm Văn Chững    Một số mô hình đo lường phân tích sự phụ thuộc của các thị trường tài chính  Cấp cơ sở 2014 
 PGS.TS. Lê Anh Vũ   Áp dụng lý thuyết hồi đáp ( Item response theory) vào đo lường và đánh giá đề thi trắc nghiệm khách quan  Cấp cơ sở  2013
 3  TS. Phạm Hoàng Uyên  Lê Thanh Hoa Các lớp hàm distortion (dùng trong độ đo rủi ro sử dụng tích phân Choquet) tương ứng với các thái độ chấp nhận rủi ro của người ra quyết định.  Cấp cơ sở  2014