HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA TOÁN KINH TẾ 2023

Sáng ngày 09/05/2023, Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức thành công Hội đồng nghiệm thu đề tài Khóa luận tốt nghiệp sinh viên Khoa Toán Kinh tế năm học 2022 - 2023.

.

Trong buổi đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học này, có sự tham dự của TS. Phạm Hoàng Uyên - Trưởng Khoa Toán Kinh tế; TS. Nguyễn Phúc Sơn – Phó Trưởng Khoa Toán Kinh tế; TS. Lê Thị Thanh An – Trưởng bộ môn; TS. Lê Thanh Hoa – Trưởng bộ môn; cùng một số giảng viên khác trong Khoa Toán Kinh tế.

Hội đồng đã đánh giá báo cáo nghiệm thu của 09 đề tài nghiên cứu của sinh viên Khoa Toán Kinh tế. Các bạn sinh viên đã trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu trước Hội đồng. Sau đó, thành viên Hội đồng nêu ý kiến đánh giá, góp ý đối với từng đề tài nhằm giúp các nhóm tác giả làm rõ hơn các nội dung nghiên cứu.

Chúc mừng các bạn sinh viên Khoa Toán Kinh tế đã hoàn thành xuất sắc phần trình bày đề tài trong buổi nghiệm thu này.

Hãy cùng Khoa Toán Kinh tế nhìn lại một số khoảnh khắc đáng nhớ trong Hội đồng nghiệm thu này.