Hội nghị Khoa học "Hình học, Tô pô, Lượng tử và Ứng dụng" (13/11/2020)

Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Phòng Hình học – Tô pô, Viện Toán học phối hợp tổ chức Hội nghị Toàn quốc “Hình học, Tô pô, Lượng tử và Ứng dụng”

Trường Đại học Kinh tế- Luật đã có 2 công trình xuất sắc lọt vào Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 21 năm 2019 (01/11/2019)

Trường Đại học Kinh tế- Luật đã có 2 công trình xuất sắc lọt vào Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 21 năm 2019.

Seminar liên trường về Toán Ứng Dụng 

Khoa Toán Kinh tế đã liên kết với hàng chục trường và đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một SEMINAR LIÊN TRƯỜNG VỀ TOÁN ỨNG DỤNG suốt từ tháng 1/2011 đến nay

Tham gia và báo cáo tại hội thảo khoa học "Phương Pháp Kinh Tế Lượng và Thống Kê trong phân tích định lượng kinh tế - tài chính" 

Ngày 18/09/2014, trường Đại học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Phương Pháp Kinh Tế Lượng và Thống Kê trong phân tích định lượng Kinh Tế - Tài Chính".

Kỳ thi Olympic Toán Sinh viên toàn quốc 

Olympic Toán Sinh Viên Việt Nam do Hội Toán Học Việt Nam tổ chức thường niên từ hơn 20 năm qua là một sân chơi học thuật, bổ ích dành cho những sinh viên đại học, cao đẳng yêu thích Toán học trong cả nước.

Các chuyên đề 

Ngoài các sinh hoạt seminar và tổ chức Hội thảo khoa học, Bộ môn chủ trương định kỳ phối kết hợp với các đơn vị bạn, mà trước hết là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học & Đào tạo ngắn hạn và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính...

Hội nghị quốc tế ICMREA-UEL 

ICMREA – UEL 2013 là diễn đàn lớn cho các nhà toán học cùng các nhà khoa học Việt nam và quốc tế đang làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học, nhất là ứng dụng toán học vào kinh tế, xã hội

Hội nghị Quốc tế lớn "Nghiên cứu, Giảng dạy và Ứng dụng Toán học" (ICMA-UEL2011 và ICMERA-UEL2013) 

Cùng với các seminar, workshop và các lớp chuyên đề, việc tổ chức các Hội thảo (trong nước và quốc tế) cũng là một thế mạnh nổi bật của Bộ môn Toán Kinh tế, được Lãnh đạo trường Đại học Kinh tế - Luật đánh giá cao.