Lịch sử phát triển

  • Suốt gần 8 năm đầu trong lịch sử xây dựng và phát triển của mình, từ 2000 đến hết 2007, Khoa Kinh tế - tiền thân của Trường Đại học Kinh tế - Luật chưa có một đơn vị riêng phụ trách việc giảng dạy các học phần Toán.
  • Từ đầu năm 2008, Bộ môn Toán-Thống kê Kinh tế trực thuộc Khoa Kinh tế chính thức được thành lập theo quyết định số 100/QĐ-KTT-TCHC của Trưởng Khoa Kinh tế. 

Bộ môn Toán - Kinh Tế 2013

  • Đến tháng 3/2013, Bộ môn Toán-Thống kê Kinh tế được đổi tên thành Bộ môn Toán Kinh tế theo quyết định số 311/QĐ-ĐHKTL-TCHC ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật.
  • Từ 04 thành viên gồm 02 TS, 02 ThS trong buổi đầu thành lập năm 2008, Bộ môn Toán Kinh tế đã nhanh chóng xây dựng và phát triển thành một đơn vị mạnh của Trường Kinh tế – Luật. Tính đến tháng 7/2014, Bộ môn đã có 17 thành viên gồm 01 Thư ký và 16 Giảng viên trong đó có 01 PGS.TS, 05 TS và 10 ThS.
  • Theo định hướng của Lãnh Đạo Trường Đại học Kinh tế – Luật,  Bộ môn đã xây dựng đội ngũ ngày càng lớn mạnh về lượng và chất. Từ năm 2018, Khoa mở ngành đào tạo Toán Ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính (Toán Kinh tế). Năm 2019 Bộ môn được nâng cấp thành Khoa Toán Kinh tế. Hiện Khoa có 14 giảng viên cơ hữu, trong đó có 01 PGS.TS, 10 TS, 03 ThS.  Năm học 2020 - 2021, song song với hệ đại trà, Khoa mở hệ đào tạo Chất Lượng Cao ngành Toán Kinh tế. Chương trình này hướng tới một môi trường học hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đào tạo. Sinh viên sẽ được tiếp cận đội ngũ giảng viên đầu ngành; tiếp cận các chương trình học tập tiên tiến trên thế giới; được thực hành nghiên cứu khoa học (tiêu chuẩn cứng của hệ CLC); được khuyến khích học ngoại ngữ và ưu tiên tiếp xúc, trao đổi với các giáo sư, tiến sỹ đến từ trường ĐH lớn là đối tác quốc tế của đơn vị, v.v.