HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TOÁN KINH TẾ, NĂM HỌC 2022 – 2023

Sáng ngày 24/03/2023 (thứ Sáu), Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Toán Kinh tế, năm học 2022 – 2023.

 

Trong buổi đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học này, có sự tham dự của TS. Nguyễn Phúc Sơn – Phó Trưởng Khoa Toán Kinh tế; TS. Lê Thị Thanh An – Trưởng bộ môn; TS. Lê Thanh Hoa – Trưởng bộ môn; cùng một số giảng viên khác trong Khoa Toán Kinh tế.

Hội đồng đã đánh giá báo cáo nghiệm thu 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa của sinh viên Khoa Toán Kinh tế. Đại diện các đề tài đã trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu trước Hội đồng. Sau đó, thành viên Hội đồng nêu ý kiến đánh giá, góp ý đối với từng đề tài nhằm giúp các nhóm tác giả làm rõ hơn các nội dung nghiên cứu.

Đa số các đề tài đều được Hội đồng đánh giá có tính thiết thực, có tính thực tiễn có thể áp dụng những đề tài đó giải quyết một số vấn đề mà xã hội đặt ra. Trong đó, có 2 đề tài nghiên cứu được chọn để tham gia giải thưởng “Nhà nghiên cứu khoa học trẻ UEL”:

Đề tài “Đánh giá hiệu quả hoạt động của các quỹ ETF tại Việt Nam thông qua các chỉ số sai lệch quỹ và giá trị chịu rủi ro” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến; Trần Thị Kim Anh; Lê Trần Mỹ Hạnh; Lê Tường Vy; Nguyễn Bảo Thy.

Đề tài: “Phân tích phân loại nhu cầu và đưa ra các phương pháp dự báo doanh số trong lĩnh vực bán lẻ” của nhóm tác giả: Lê Quang Bảo; Lê Minh Thư; Trần Tú Tú; Nguyễn Thị Ái Nhi.

Một số hình ảnh của Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Khoa Toán Kinh tế, năm học 2022 -2023: