Định hướng nghiên cứu

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
CỦA KHOA TOÁN KINH TẾ Xuất phát điểm và tư tưởng chủ đạo trong xây dựng kế hoạch
 • Căn cứ vào các mục tiêu, chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch 2014 của trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHKTL), đặc biệt là chiến lược về xây dựng đội ngũ và nghiên cứu khoa học (NCKH).
 • Căn cứ vào báo cáo đánh giá hoạt động triển khai kế hoạch chiến lược của trường Đại học Kinh tế - Luật giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030. 
 • Bám sát yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của Khoa Toán Kinh tế (Khoa).
 • Bám sát chiến lược của Trường cũng như chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 29/NQTW của BCH Trung Ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Khoa Toán Kinh tế cần xây dựng định hướng NCKH giai đoạn 2015 - 2020 và các năm tiếp theo có tính khả thi cao.

XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I.Trích chiến lược xây dựng và phát triển Khoa Toán kinh tế 

Chiến lược 1: Phát triển đội ngũ có trình độ cao có khả năng thích ứng với hội nhập quốc tế. Giữ vững cơ cấu thành phần 100 % giảng viên (GV) cơ hữu có trình độ chuyên môn từ thạc sỹ trở lên. Phấn đấu đến đầu 2016, Khoa sẽ có 18 GV cơ hữu (tất nhiên là kể cả những người được cử đi đào tạo TS), trong đó tối thiểu có 07 Tiến sĩ (39%) và ít nhất 06 GV (33,33%) có thể dạy một phần hoặc toàn Khoa học bằng tiếng Anh. Số lượng và chất lượng đội ngũ cho các năm tiếp theo sẽ tùy vào tình hình thực tế để đề xuất  trong nửa cuối năm 2016.
Khoa chủ trương xây dựng đội ngũ để dần dần hình thành và phát triển hai hướng nghiên cứu: Thống kê ứng dụng và Phân tích định lượng trong Kinh tế, Tài chính. Ngoài các hoạt động seminar, NCKH (sẽ nói trong phần sau) nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ như đã nêu ở mục trên, Khoa sẽ chú trọng, khuyến khích và tiếp tục tạo điều kiện, giúp đỡ giới thiệu để các giảng viên trẻ tìm được học bổng đi làm NCS ở nước ngoài về Toán ứng dụng.

Chiến lược 3: Nâng cao năng lực và hiệu quả nghiên cứu khoa học (NCKH) của đơn vị với những đề tài thuộc lĩnh vực Toán Ứng Dụng. Phấn đấu đến 2015, đơn vị có đề tài NCKH cấp ĐHQG gắn với ứng dụng của Toán học trong Kinh tế xã hội và cuối năm 2015 có bài báo nghiên cứu mang nội dung Ứng Dụng Toán trong Kinh tế đăng tải trên một trong các Tạp chí Toán Ứng dụng (Việt Nam hay quốc tế) hoặc một trong các Tạp chí Kinh tế của Việt Nam.

Chiến lược 4: Tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí được cấp đồng thời phối kết hợp với các đơn vị trong trường, đặc biệt là Phòng HTQT và Trung tâm TVHTSV&QHDN để tìm thêm các nguồn kinh phí hỗ trợ từ bên ngoài (các Doanh Nghiệp, Tổ chức Fulbright) nhằm nâng tầm chất lượng và hiệu quả mọi mặt hoạt động của đơn vị, nhất là hoạt động hợp tác quốc tế.

Chiến lược 6: Tăng cường liên kết quốc tế về đào tạo ngắn hạn và nghiên cứu khoa học, chủ động tìm các nguồn học bổng để đào tạo và nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ.

II.Định hướng NCKH

Mọi hoạt động của Khoa Toán kinh tế liên quan đến NCKH (xây dựng đội ngũ, seminar, thực hiện đề tài NCKH, …) đều nhắm đến mục tiêu cơ bản là sớm hình thành một NHÓM NGHIÊN CỨU về TOÁN HỌC ỨNG DỤNG theo hai hướng chủ đạo: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG và PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG KINH TẾ, TÀI CHÍNH. Nhóm nghiên cứu này cần phải được xây dựng và phát triển một cách bền vững để dần dần trở thành NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH không chỉ đủ sức, đủ tầm thực hiện hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng mà còn đủ sức lan tỏa, phối kết hợp và giúp các đơn vị khác (cả trong lẫn ngoài trường) thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến phân tích định lượng nẩy sinh trong nghiên cứu Kinh tế và Luật. Trước mắt, Khoa phấn đấu, trong thời gian sớm nhất, có đủ khả năng đăng ký và thực hiện tốt đề tài NCKH cấp ĐHQG (dự kiến từ năm 2015) và đề tài Nafosted (dự kiến từ năm 2017) về Toán học (cả Lý thuyết lẫn Ứng dụng) và ưu tiên đề tài về Toán học Ứng dụng.
           
III. Một số giải pháp 

Giải pháp 1: Tiếp tục duy trì tổ chức seminar Ứng dụng Toán trong Kinh tế
Đây là giải pháp bản lề đã thực hiện từ 03 năm qua và đã phát huy tác dụng tích cực mặc dù hiệu quả chưa như mong muốn. Bởi thế trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì và thay đổi một số phương thức mới nhằm tăng tính hiệu quả.
 • Bên cạnh một số buổi mời các chuyên gia trong và ngoài nước báo cáo kết quả nghiên cứu, Seminar cần có nhiều hơn các buổi seminar mang tính “working”, xoáy vào các chủ đề cụ thể hơn, tập trung hơn nhằm tiếp cận với những hướng nghiên cứu hiện đại.
 • Seminar cần phải tiếp tục phối hợp với các khoa đơn vị bạn một cách chọn lọc và hiệu quả thiết thực hơn. Cụ thể là phối hợp với Trung tâm Jonh Von Neumann JVN của ĐHQG-HCM, Khoa Cơ bản của ĐH Ngân Hàng và Khoa Toán Ứng dụng của ĐH Tài chính – Maketing. Đây là các đơn vị đang bước đầu chuyển biến với những hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng đến nghiên cứu Ứng dụng.
 • Hàng năm, Seminar sẽ ra sản phẩm là tuyển tập các báo cáo có chất lượng của seminar. Phấn đấu kể từ năm 2015, một trong các sản phẩm của Seminar năm 2015 sẽ là một báo cáo tại Hội thảo trong nước hay quốc tế về Ứng dụng Toán trong Kinh tế và sau đó đăng tải trên một Tạp chí trong nước hoặc quốc tế về Ứng dụng Toán học hay Tạp chí Kinh tế.

Giải pháp 2:
Đăng ký một đề tài NCKH cấp ĐHQG-HCM loại C hoặc B về Ứng dụng Thống kê và Toán trong Kinh tế vào năm 2015 để bắt đầu triển khai từ giữa năm 2016 và phấn đấu đăng ký đều định kỳ 2, 3 năm một đề tài. 

Giải pháp 3: Tăng cường hợp tác quốc tế dưới nhiều hình thức
 
Khoa sẽ phối hợp giải pháp này với hai giải pháp đầu một cách thích hợp để có những đề tài NCKH với chất lượng tăng dần và được hoàn thành đúng tiến độ với sản phẩm là những bài báo khoa học đăng tải trên các Tạp chí có uy tín trong nước cũng như quốc tế.
 • Có kế hoạch định kỳ (hàng năm hoặc hai năm một lần) mời ít nhất một GS Quốc tế hoặc GS Việt kiều về giảng chuyên đề theo những chủ đề thiết thực cả cho Khoa lẫn các đơn vị khác trong trường đồng thời tranh thủ mời GS Hưng phối hợp hướng dẫn nghiên cứu. Sản phẩm trước hết sẽ các báo cáo tại Seminar của Khoa, sau đó là các báo cáo tại Hội nghị quốc tế về Toán, nhất là Toán Ứng dụng trong Kinh tế.
 • Phấn đấu tăng dần sản phẩm là các bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín, nhất là các tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc SIE. 
 • Phối kết hợp với các nhóm nghiên cứu ở các trường bạn như trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, Học viện Ngân hàng  Hà nội, trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Trường Đại học Tài chính – Maketing, Trung tâm xuất sắc JVN thuộc ĐHQG-HCM, Trường ĐH Quốc tế thuộc ĐHQG-HCM, … .
 • Có kế hoạch định kỳ 2, 3 năm một lần tổ chức Hội thảo, Workshop về Thống kê Ứng dụng và các vấn đề liên quan.