Hội nghị Quốc tế lớn "Nghiên cứu, Giảng dạy và Ứng dụng Toán học" (ICMA-UEL2011 và ICMERA-UEL2013)

Cùng với các seminar, workshop và các lớp chuyên đề, việc tổ chức các Hội thảo (trong nước và quốc tế) cũng là một thế mạnh nổi bật của Bộ môn Toán Kinh tế, được Lãnh đạo trường Đại học Kinh tế - Luật đánh giá cao. Chỉ trong khoảng thời gian 03 năm từ cuối năm 2011 đến cuối năm 2013, Bộ môn đã tổ chức thành công 02 Hội nghị Quốc tế lớn về "Nghiên cứu, Giảng dạy và Ứng dụng Toán học" (ICMA-UEL2011 và ICMERA-UEL2013), 01 Hội nghị trong nước về "Giảng dạy Toán cho sinh viên khối ngành Kinh tế" tháng 11/2012. Những hoạt động này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao uy tín, vị thế của trường Đại học Kinh tế - Luật trong phạm vi cả nước, trong khu vực và trên trường quốc tế.
  1. Hội nghị nội bộ
  2. Hội nghị trong nước
  3. Hội nghị quốc tế