Hội thi Olympic Thống kê, Kinh tế lượng và ứng dụng

Đáp ứng sự quan tâm của sinh viên trong việc nghiên cứu khoa học và vận dụng các kiến thức đã học giải quyết các vấn đề thực tế, Khoa Toán Kinh tế (Trường Đại Kinh Tế - Luật) tổ chức Hội thi Olympic Thống kê, Kinh tế lượng và ứng dụng lần V – năm 2021. 

Mục tiêu của Hội thi là nhằm khuyến khích sinh viên tìm tòi, sáng tạo, thực hành vận dụng các kiến thức chuyên ngành, các mô hình định lượng trong thống kê và kinh tế lượng để phân tích những vấn đề thực tiễn trong kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh.

  • Thời gian nhận bài dự thi: từ 15/03/2021 đến ngày 31/05/2021

  • Vòng chung kết dự kiến diễn ra và tháng 6/2021.

Mọi thông tin chi tiết về thời gian và cách thức tham dự, giải thưởng... các bạn sinh viên vui lòng xem ở Thông báo số 1 

Rất mong sự đăng kí tham gia từ các bạn sinh viên