Lớp chuyên đề ngắn hạn trong phân tích định lượng "Bayesian statistics: theory and practice"

LỚP CHUYÊN ĐỀ NGẮN HẠN TRONG PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG “BAYESIAN STATISTICS: THEORY AND PRACTICE” 

Được sự cho phép và chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Kinh Tế Luật,từ  ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, Bộ Môn Toán Kinh Tế đã tổ chức thành công Lớp chuyên đề ngắn hạn trong phân tích định lượng “BAYESIAN STATISTICS: THEORY AND PRACTICE”. Lớp học được giảng dạy trực tiếp bởi GS. Nguyễn Trung Hưng (ĐH Chiang Mai, Thailand). Chuyên đề nhằm tăng cường các kiến thức về Ứng dụng Thống kê toán học hiện đại vào phân tích định lượng trong Nghiên cứu Kinh tế cũng như trong Giảng dạy Thống kê Ứng dụng và Kinh tế lượng. Lớp học phục vụ các giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học, các học viện hay trung tâm đang giảng dạy, nghiên cứu và quan tâm đến lĩnh vực phân tích định lượng trong Kinh tế, Tài chính và Quản trị Kinh doanh. Các học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành Toán Ứng dụng, Kinh tế, Tài chính và Quản trị Kinh doanh…

Nhận được sự quan tâm của nhiều giảng viên và cán bộ nghiên cứu, số lượng học viên của lớp trên 20 học viên đến từ Đại Học Kinh Tế Luật, Đại Học Quốc Tế, Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, Đại Học Hoa Sen, Đại Học Công Ngiệp, Đại Học Hutech…

Một số hình ảnh của lớp học: