Hội nghị nội bộ

Kể từ năm học 2011-2012, ngoài các hoạt động định kỳ như sinh hoạt SEMINAR TOÁN ỨNG DỤNG (liên trường), MINI SEMINAR nội bộ (cấp Khoa), Khoa Toán Kinh tế liên tục phối kết hợp với một số đơn vị bạn (trong và ngoài nước) để tổ chức thành công 02 Hội nghị Quốc tế lớn về "Nghiên cứu, Giảng dạy và Ứng dụng Toán học" (ICMA-UEL2011ICMREA-UEL2103), 01 Hội thảo trong nước về "Giảng dạy Toán cho sinh viên khối ngành Kinh tế" tháng 11/2012, 01 Trường hè Việt - Pháp về "Các phương pháp toán trong Tài chính và Kinh tế" vào tháng 8/2012 và 01 Lớp tập huấn chuyên đề "Lý thuyết cân bằng tổng quát - Vài mô hình và áp dụng trong Kinh tế học vĩ mô" tháng 12/2012. Tuy nhiên, Khoa vẫn muốn tổ chức nhiều Hội thảo về Nghiên cứu khoa học (NCKH) và Giảng dạy (GD) trong nội bộ để các thành viên trong đơn vị có dịp trao đổi, chia sẻ với nhau các kết quả NCKH và kinh nghiệm GD của mình để cùng nhau vươn lên. Năm học 2014-2015, đơn vị tính tổ chức một Hội thảo nội bộ mở rộng, mời một số đơn vị bạn tham gia để cùng trao đổi về NCKH và GD. Dự kiến Hội thảo sẽ được tiến hành vào đầu năm 2015 như một trong những sự kiện chào mừng dịp kỷ niệm 05 năm thành lập trường và 15 năm xây dựng, phát triển trường Đại học Kinh tế - luật. Năm 2018 đơn vị tổ chức Hội thảo Quốc gia về Toán, Thống kê và Khoa học Dữ liệu trong bối cảnh CMCN 4.0. Bên cạnh đó Khoa tổ chức nhiều workshop chất lượng do các chuyên gia đầu ngành tới giảng bài.