Hội nghị Quốc tế lớn "Nghiên cứu, Giảng dạy và Ứng dụng Toán học" (ICMA-UEL2011 và ICMERA-UEL2013) 

Cùng với các seminar, workshop và các lớp chuyên đề, việc tổ chức các Hội thảo (trong nước và quốc tế) cũng là một thế mạnh nổi bật của Bộ môn Toán Kinh tế, được Lãnh đạo trường Đại học Kinh tế - Luật đánh giá cao.