Hội nghị trong nước về “Giảng dạy Toán cho sinh viên khối ngành Kinh tế”

Tháng 11/2012, được sự cho phép và chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật, Bộ môn Toán Kinh tế đã phối kết hợp với Phòng Sau đại học và Quản lý Khoa học tổ chức thành công Hội nghị trong nước về “Giảng dạy Toán cho sinh viên khối ngành Kinh tế”. Hội nghị đã thu hút được gần 80 đại biểu đến từ hàng chục trường Đại học, Cao đẳng trên phạm vi cả nước tham dự và trình bày tham luận. Hội nghị cũng ra được một kỷ yếu bao gồm gần 30 bài tham luận có chất lượng bàn về chủ đề giảng dạy Toán cho sinh viên khối ngành Kinh tế. Từ kết quả của Hội nghị, Bộ môn đã cải tiến đáng kể chương trình giảng dạy Toán của mình và chuẩn bị xuất bản các giáo trình Toán cho khối ngành Kinh tế vào cuối năm 2014 và các năm tiếp theo.