Chuỗi seminar trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu

Song song với Seminar Liên Trường về Toán Ứng Dụng, Khoa còn tổ chức MINI SEMINAR. Đây là một sinh hoạt thường kỳ về chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu khoa học được tiến hành đều đặn mỗi tháng 1-3 lần trong từng năm học kể từ năm học 2011-2012. Seminar đã giúp các giảng viên trong đơn vị trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học đồng thời cùng nhau tiếp cận với những kiến thức mới, những hướng nghiên cứu mới trong việc ứng dụng Toán học vào Kinh tế, Tài chính. Seminar cũng góp phần không nhỏ trong việc duy trì và nâng cao thành tích và chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của từng thành viên cũng như của toàn đơn vị.

Bấm vào đây để xem Lịch seminar chuyên môn của Khoa Toán Kinh tế