Seminar liên trường về Toán Ứng Dụng

Khoa Toán Kinh tế đã liên kết với hàng chục trường và đơn vị trong và ngoài Đại học Quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một SEMINAR LIÊN TRƯỜNG VỀ TOÁN ỨNG DỤNG suốt từ tháng 1/2011 đến nay. Seminar được tổ chức trung bình mỗi tháng một lần. Seminar đã mời được rất nhiều chuyên gia có uy tín trong nước và quốc tế về báo cáo và tạo được tiếng vang lớn trong thành phố Hồ Chí Minh. Seminar đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu của từng thành viên của Khoa cũng như của tập thể đơn vị. 

Bấm vào đây để xem  LỊCH SINH HOẠT SEMINAR TOÁN ỨNG DỤNG

Nếu quý vị có ý định trình bày nghiên cứu của cá nhân hoặc giới thiệu diễn giả cho Seminar Toán Ứng Dụng, xin mời liên hệ với Khoa Toán kinh tế, địa chỉ email: anltt(at)uel.edu.vn hoặc hieuhv(at)uel.edu.vn. Trân trọng cảm ơn!


Giáo sư Gupta (USA) đang báo cáo tại một buổi sinh hoạt Seminar